Oglasi za posao

Referent za administrativno pravne poslove u ljudskim resursima (m/ž)

Ulcinj, Crna Gora 31. maj 2024.
logo

Azul Beach Resort Montenegro by Karisma

Medjunarodno poznata grupacija hotela Karisma Hotels & Resorts u okviru brenda Azul Beach Resort Montenegro by Karisma, ultra all- Inclusive kompleksa hotela nove generacije u Crnoj Gori, smješten na jedinstvenoj Velikoj plaži u Ulcinju, oglašava poziciju:

REFERENT ZA ADMINISTRATIVNO PRAVNE POSLOVE U SEKTORU ZA LJUDSKE RESURSE

OPIS POSLOVA:
 • Obavlja administrativno-pravne poslove u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa kao i kontrolu i praćenje administrativno-pravnih procesa u sektoru za ljudske resurse;
 • Pripremanje ugovora o radu, briga o isteku ugovora na određeno vreme, ponuda i aneksa 
 • ugovora, kao i drugih odluka i rešenja o ostvarivanju prava i obaveza zaposlenih iz radnog 
 • odnosa;
 • Pruža pravnu podršku u procesu davanja otkaza, rješavanju sporova i osiguravanju pravilnog postupanja u skladu s radnim pravom i internim aktima kompanije;
 • Vodi tačne i ažurne evidencije o zaposlenima, u skladu sa važećim zakonskim i internim aktima kompanije; 
 • Uredno sprovodi aktivnosti i vodi evidenciju prijava i odjava zaposlenih na osnovna osiguranja iz ugovornog odnosa;
 • Uredno praćenje i po potrebi ažuriranje podataka u informacionom sistemu za ljudske resurse (HRIS) „Diventa“, kao i kreiranje liste zaposlenih i drugih izvještaja iz sistema;
 • Sproviđenje pocedure i vođenje evidencije vezano za radne dozvole za nerezidente, koordinacija procesa apliciranja za radne dozvole i radne vize, te saradnja s relevantnim institucijama i agencijama radi usklađenosti s propisima i procedurama;
 • Praćenje propisa i standarda vezanih uz zaštitu na radu te osiguravanje poštivanja sigurnosnih mjera i procedura u kompaniji, kao i organizacija i koordinacija obuka o sigurnosti na radu te priprema potrebne dokumnetacije u oblasti zaštite na radu;
 •  Administracija godišnjih odmora i odsustava, vođenje evidencije o korištenju godišnjih odmora i odsustava zaposlenih u skladu sa planom godišnjih odmora;
 • Uredno vođenje i arhiviranje svih pravnih dokumenata i evidencija zaposlenih kako bi se osiguralo uredno vođenje arhive i pravna usklađenost;
 • Učestvuje u disciplinskim postupcima, uključujući pripremu disciplinskih mjera, vođenje postupka u skladu sa zakonskim okvirom te osiguravanja poštivanje prava zaposlenih u toku disciplinskog postupka;
 • Učestvuje u aktivnostima obračuna zarada, kroz sakupljanje i pripremu podataka za obračun zarada, provjeru zakonskih propisa i internih pravila vezanih za zarade, te osigurava točnosti i pravilnosti obračuna zarada zaposlenih;
 • Aktivno učestvuje u aktivnostima koje se ticu kontrole usklađenosti, davanja predloga kao i sprovođenja korektivnih aktivnosti kako bi se osigurala usklađenost procesa i procedura u oblasti radno-pravnih odnosa, evidencija i administrativnih procesa u sektoru za ljudske resurse;
 • Aktivno učestvovanje u pripremi internih pravnih akata i administrtaivnih procedura iz oblasti radnog prava;
 • Učestvuje u aktivnostima procesa zapošljavanja u dijelu prikupljanja neophodne dokumentacije za započinjanje radnog odnosa, sa rezidentima i nerezidentima;
 • Obavlja poslove pripreme i otpremanja službene pošte;
 • Po potrebi obavlja radne zadatje u domenu svojih nadježnosti, po nalogu Menadžera za ljudske resurse. 
USLOVI:
 • Diploma studija visokog obrazovanja prava, ekonomije ili srodnog područja (poželjno);
 • Prethodno radno iskustvo na sličnim pozicijama od minimum godinu dana;
 • Preciznost, proaktivnost i odgovornost;
 • Spremnost na učenje i rad u dinamičnom okruženju;
 • Poznavanje engleskog jezika; 
 • Napredan rad na računaru (Microsoft Office); 
 • Vozačka dozvola B kategorije.
BENEFITI:
 • Rad u multinacionalnom timu;
 • Smještaj;
 • Hrana;
 • Prevoz.
Ukoliko želite da budete dio našeg uspješnog tima prijavu sa radnom biografijom možete poslati na e-mail adresu:
posao@karismaadriatic.com 

Azul Beach Resort Montenegro by Karisma