Oglasi za posao

Šef Avanturističkog parka (m/ž)

Podgorica, Crna Gora 19. jun 2024.
logo

Avanturistički park Gorica

Explorer d.o.o. raspisuje oglas za sljedeću poziciju:
 
ŠEF AVANTURISTIČKOG PARKA
Mjesto rada: Podgorica

Opis radnih obaveza i zadataka:
 • Organizacija posla u parku (broj zaposlenih, smjene, odmori, zaduženja… )
 • Vodi pismenu evidenciju o korišćenju odmora i slobodnih dana.
 • Vođenje računa o održavanju parka (održavanje staza, održavanje inventara u parku… )
 • Strogo vodi računa o održavanju površina ispod staza na cijeloj površini parka (održavanje zelenila, uklanjanje suvih grana...)
 • Strogo vodi računa o kontroli higijene u i oko parka, biletarnice, skladišta za opremu i alat.
 • Prikupljanje i slanje dnevnih i fiskalnih izvještaja
 • Sva plaćanja PJ AP GORICA 
 • Kontrola pazara (park/kaffe)
 • Kontrola i odobravanje podizanja gotovine (svrha i pokriće)
 • Kontrola ulaznih računa (evidencija i plaćanje)
 • Sravnjenje duga prema dobavljačima 
 • Pravljenje dinamike otplate dugovanje (otplata u skladu sa mogućnostima)
 • Smanjenje troškova kafeterije 
 • Kontrola rada zaposlenih u kafeteriji (konobari, šankeri, higijeničarke, noćni stražari)
 • Kontrola rada šefa osoblja kafeterije 
 • Pravljenje izvještaja u kome će se precizno unositi svi prihodi i rashodi kafeterije
 • Vođenje računa o troškovima i rashodima na nivou cijele poslovne jedinice
 • Radi plan marketinga za PJ AP Gorica
 • Predlaže budžet na godišnjem nivou
 • Isplata i evidencija zarada za zaposlene
 • Organizovanje pomoćnih radnika ( na dnevnice ) 
 • Isplata i evidencija pomoćnih radnika
 • Vođenje evidencije ulaznih računa
 • Slanje računa na plaćanje
 • Prikupljanje i evidencija povratnih informacija o plaćanju računa
 • Kontrola radne angažovanosti zaposlenih
 • Organizuje svakih  15 dana popis materijala, alata i opreme i istu duži i snosi odgovornost za nju;
 • Sačinjava izvještaj svakih 15 dana o radu instruktora;
 • Prati rad  i  nalaže mjere za unapređenje rada instruktora;
 • Nalaže kontrolu ispravnosti opreme;
 • Osmišljava koncept unapređenja aktivnosti i kvaliteta usluga u AP;
 • Predlaže dodatne investicije kako bi se unaprijedila ponuda PJ AP Gorica;
 • Obavještavanje korisnika usluga sa svim bitnim podacima za bezbjedno korišćenje sadržaja AP;
 • Daje upozorenja korisnicima na poštovanje kućnog reda i udaljava one koji ga ne poštuju i ugrožavaju svoju i bezbjednost drugih;
 • Propisuje način ponašanja zaposlenih i odnos prema korisnicima usluga;
 • Sređuje pazare i pisanim putem šalje rukovodicu finansija cjelokupnu evidenciju troškova na dnevnom nivou.
 • Ugovara sve događaje koji mogu poboljšati promet.
 • Vodi sopstvenu evidenciju o napretku zaposlenih.
 • Usko sarađuje sa menadžmentom cijele firme.
 • Strogo vodi računa o poslovnom zadovoljstvu svih zaposlenih.
 • Održava međuljudske i kolegijalne odnose sa svim kolegama.
 • Vodi računa o timskom duhu.
 • Zastupa interese firme i predstavlja je u najboljem svijetlu.
 • Dužan da svakog zaposlenog motiviše za rad.
 • Pomaze svim zaposlenima u parku i kafeteriji.
 • Po potrebi posla radi kao instruktor u AP.
 • Poznavanje i rukovanje sa alpinističkom opremom ( pojas, uže, karabiner, gri-gri, osmica, žimar… )
 • Poznavanje i sposobnost za obavljanje poslova na “visini” uz korištenje alpinističke opreme
 • Rad sa korisnicima usluga
 • Kontroliše da li svaki korisnik usluga ima kupljenu kartu
 • Vođenje računa o bezbijednosti gostiju koji koriste staze u AP
 • Vrši edukaciju korisnika o opremi i učestvuje u opremanju-oblačenju korisnika prije početka korišćenja;
 • Kontinuirano prati korisnika dok prelazi staze, odnosno aktivno učestvuje u korišćenju alpinističke stijene sa stalnim sugestijama, u pravcu bezbjednog korišćenja;
 • Kontroliše higijenu zaposlenih, radnih uniformi;
 • Izvještava nadređenog o svim problemima u funkcionisanju AP;
 • Daje upozorenja korisnicima na poštovanje kućnog reda i udaljava one koji ga ne poštuju i ugrožavaju svoju i bezbjednost drugih;
 • Prisustvuje svim sastancima firme.
 • Kontroliše bezbjednost poligona za penjanje, AP i igraonice.
 • Organizuje kolegijume u sklopu PJ AP Gorica.
 • Rješava sve eventualne probleme sa gostima po principu hitnosti u roku odmah i na principu da je gost u pravu.
 • Održava međuljudske i kolegijalne odnose sa svim kolegama.
 • Vodi računa o timskom duhu.
 • Zastupa interese firme i predstavlja je u najboljem svijetlu.
 • Radi i druge poslove po nalogu neposrednog nadređenog.
Uslovi:
 • IV – VII stepen stručne spreme,
 • Organizacione i komunikacione sposobnosti,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • iskustvo u radu sa klijentima,
 • Poznavanje jednog stranog jezika.
Broj izvršilaca - jedan (1).

Ukoliko ste zainteresovani za ovu poziciju, a ispunjavate gore navedene uslove svoju biografiju možete poslati na e-mail adresu:  officepg@explorer.co.me ili na broj telefona +382 67 316 717

Explorer doo