Oglasi za posao

Stručni saradnik za prodaju logističkih usluga

Podgorica, Crna Gora 20. jun 2024.
logo

AD Zetatrans

AD „ZETATRANS“, Logističke usluge Podgorica
raspisuje oglas za radno mjesto: 


STRUČNI SARADNIK ZA PRODAJU LOGISTIČKIH USLUGA

Vodeće smo logističko preduzeće CG i sastavni dio grupacije Intereuropa Kopar, vodeće logističke kompanije u regionu.
Od kandidata se očekuje poznavanje logističkog tržišta i portfelja usluga, iskustva prodaje logističkih usluga – poželjeno međunarodna preduzeća ili preduzeća koja se bave tim uslugama, poznavanje prodajnih procesa i CRM sistema praćenja.

OPIS POSLOVA:
 • Traženje novih klienata i nadgrađivanje suradnje sa postoječim klientima u čitavom portfelju logističkih usluga;
 • Izvajanje prodajnih aktivnosti u skladu sa definisanim prodajnim kanalima;
 • Praćenje i proučavanje tržišta i dobijanje špediterskih, logističkih, agencijskih i transportnih poslova kod klijenata;
 • Praćenje i analiza tržišta sa ciljem da se nađu nove prodajne mogućnosti kod postojećih i novih;
 • Priprema i izrada stručnih analiza i izvještaja o prodajnim aktivnostima i klijentima;
 • Priprema kalkulacija, ponuda i predloga za ugovore;
 • Unos podataka u informacioni sistem;
 • Saradnja i kontakt sa klijentima i operativa u društvu;
 • Obavljanje drugih poslova i radnih zadataka po posebnim nalozima i zaduženjima neposrednog.
USLOVI:
 • Najniža potrebna stručna/školska sprema: V/IV2 kvalifikacije obrazovanja, smjer: saobraćajni, ekonomski ili drugi odgovarajući
 • Radno iskustvo: 2 godine
 • Funkcionalna znanja: poznavanje rada na računaru (Windows, Word, Excel, Power Point), znanje stranog jezika ENG
Mjesto obavljanja poslova radnog mjesta stručnog saradnika II za prodaju, u Upravi Društva je na Ćemovskom polju bb, u Podgorici.
Radni angažman podrazumijeva rad na određeno vrijeme od 2 mjeseca, sa mogućnošću produženja.

Zainteresovani kandidati mogu aplicirati slanjem prijave sa CV-om na e-mail: sreten.ratkovic@zetatrans.com, najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se razgovor.
AD „ZETATRANS“, Logističke usluge Podgorica nije u obavezi da vrši izbor između prijavljenih kandidata.

AD "Zetatrans"