Oglasi za posao

Projekt menadžer (m/ž)

Ulcinj, Bar 25. jun 2024.
logo

Cerovo

Kompanija Cerovo DOO, zbog potreba zapošljavanja u Prodajnim centrima u Baru i Ulcinju, raspisuje sledeći konkurs: 
 
PROJEKT MENADŽER
(1 izvršilac)

OPIS POSLA:
 • Primarno rad na relaciji Bar, Ulcinj;
 • Pronalaženje novih kupaca – obilaženje terena i ostvarivanje kontakta sa potencijalnim kupcima, obavještavanje direktora projektne prodaje o ostvarenim kontaktima i zakazivanje sastanaka sa potencijalnim kupcima (u saradnji sa šefom projektne prodaje dogovara strategiju nastupa);
 • Organizovanje sastanaka sa novim kupcima i ugovaranje uslove prodaje:
 • Obavještavanje saradnika projektne prodaje o novim kupcima radi ubacivanja istih u sistem:
 • Odgovoran je da prati kupca u svim fazama (robnim grupama). Kontrolu realizacije će vršiti direktor projektne prodaje;
 • Odgovoran je za naplatu potraživanja za kupca kog prati;
 • Obavezno pozvanje osnovih karakteristika svih materijala i roba na svim sektorima;
 • Obavezna izrada dnevnih izvještaja pismenim putem o planiranim obavezama i sastancima i njihovim rezultatima za taj dan, direktoru projektne prodaje;
 • U saradnji sa saradnikom projektne prodaje pruža sve informacije koje kupac zatraži;
 • Obavlja i druge poslove u saradnji i po nalogu nadređenog;
USLOVI:
 • Četvrti nivo kvalifikacija srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja ili sedmi nivo;
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
Prijave slati na e-mail adresu:
posao@cerovo.com

Cerovo doo