Oglasi za posao

Front office manager (m/ž)

Kotor, Crna Gora 01. avgust 2024.
logo

Huma Kotor Bay Hotel & Villas

Turističko naselje Huma Kotor Bay u Dobroti  (5*) koji sadrži 89 luksuznih soba, 10 vila sa pogledom na more, plažu, Spa centar, 3 restorana, plažni klub & lounge, kao i dva bazena sa pripadajućim koktel barom – Vas obaviještava o otvorenoj poziciji Front Office Manager.
Ukoliko imate neophodne kvaifikacije da budete prvo lice recepcije najprestižnijeg hotela u Kotoru, očekujemo Vašu prijavu!


Front office manager (m/ž)

Opis posla: 
 • Organizovanje rada recepcije; 
 • Odgovoran je za poslovne rezultate recepcije, kvalitet usluga, te troškove recepcije; 
 • Potpuno je upoznat sa svim procedurama recepcije i odgovoran je za sprovođenje navedenih procedura od strane svih radnika recepcije; 
 • Kontroliše supervizora recepcije (a u njegovom odsustvu ili u slučaju upražnjenosti te pozicije sam sprovodi) u pogledu – Nadziranja radnog vremena i autorizacije prekovremenog rada i troškova rada u sektoru recepcije; 
 • Sarađuje sa sektorom rezervacija na svim poslovima u okviru ovog sektora; 
 • Ispostavlja račune/fakture (za goste i agencije) za izvršene usluge; 
 • Prihvata i otkazuje rezervacije, i sastavlja popise dolazaka i odlazaka gostiju; 
 • Priprema popis slobodnih soba za tekući i sljedeći dan i raspoređuje sobe gostima prije njihovog dolaska; 
 • Izvještava pretpostavljene o dolasku VIP gostiju i o njima vodi posebnu brigu; 
 • Pazi na to da se ploča sa kursom stranih valuta ažurno održava; 
 • Brine se za to da se svim gostima pri dolasku srdačno zaželi dobrodošlica; 
 • Provjerava da li se vodi i popunjava evidencija o gostima; 
 • Provjerava tačnost izvještaja domaćinstva u odnosu na podatke recepcije; 
 • Izrađuje tablice, bilježi i odlaže u kartoteku podatke o rezervacijama i rasporedu soba i o tome obavještava podređene; 
 • Osigurava dobru kontrolu izdavanja i primanja ključeva (gosti i zaposleni/odjeljenja); 
 • Poboljšava prihod od soba sprovođenjem odgovarajućeg sistema kontrole; 
 • Redovno provjerava kartone sa podacima o stvarima odloženim u sef kako bi vidio je li neki gost nešto zaboravio i ažurira te podatke; 
 • Sastaje se sa vodičima grupa i održava sa njima kontakt tokom boravka grupa, i održava stalni kontakt sa tur-operatorima i njihovim predstavnicima; 
 • Kontroliše i razdužuje pazar na dnevnom nivou;
 • Prati rad i pomaže osoblju u svojoj smjeni te ih podučava na samom radnom mjestu; 
 • Vodi gotovinsku blagajnu, evidentira sva plaćanja, mijenja strane valute, radi sa gotovinom, kreditnim karticama i putničkim čekovima; 
 • Radi sa uređajem za kreditne kartice, vrši bilans i zatvara na kraju smjene; 
 • Izrađuje popis važnih (hitnih) telefonskih brojeva i drži ih na vidljivom mjestu za sve službenike recepcije;
 • Odlučuje o svim svakodnevnim procedurama recepcije; 
 • Obavljanje drugih poslova i radnih zadataka iz svoje nadležnosti, za kojima se ukaže potreba, po prethonom nalogu Direktora hotela ili Izvršnog direktora.
Kvalifikacije: 
 • Radno iskustvo na istoj ili sličnoj poziciji u trajanju od minimum 2 godine;
 • Završen fakultet za turizma i hotelijerstvo ili sličan;
 • Organizacione sposobnosti, sposobnost koordinacije rada fo sektora sa ostalim sektorima u hotelu;
 • Odlično poznavanje engleskog i barem još jednog jezika;
 • Prednost će imati kandidati koji poznaju rad u sistemu Opera;
 • Vozačka dozvola B kategorije. 
Benefiti: 
 • Rad u renomiranom turističkom naselju sa 5*;
 • Mogućnost karijernog i ličnog razvoja;
 • Rad u dinamičnom i stimulativnom okruženju.
Razmatraće se isključivo kandidati koji popunjavaju gore pomenute uslove.
Više informacija o samom hotelu možete pronaći na sajtu: https://humahotel.com/
Rok za dostavljanje prijava je: 01.08.2024.
Vaš CV i propratno pismo možete poslati na mejl: hrmanager@humahotel.me

Huma Kotor Bay Hotel & Villas