Oglasi za posao

Menadžer hotela

Žabljak, Crna Gora 12. jul 2024.
logo

Hotel Porto Tara

HOTEL PORTO TARA ****

RASPISUJE OGLAS ZA MENADŽERA HOTELA
NACIONALNI PARK DURMITOR – RADOVAN LUKA


Hotel Porto Tara, kategorisan sa 4****, i kao takav je jedini Hotel koji se nalazi u Nacionalnom parku Durmitor i kanjonu Tara, je novootvoreni objekat koji se nalazi u selu Tepcima, Radovan Luka, na 21 km od Žabljaka. Hotel se nalazi u najdubljem dijelu kanjona uz zoni Nacionalnog parka koji je pod Unescom.  Koncept rada hotela je usmjeren na ekološki održivo poslovanje.

OPIS RADNIH OBAVEZA 
 • Određuje raspored obavljanja poslova, organizaciju i raspored zaduženja u svim radnim jedinicama; 
 • Organizuje i koordinira cjelokupan rad poslovne jedinice sa pripadajućim radnim jedinicama, salama, vinskim barom i ostalim  odjeljenjima;
 • Stara se o asortimanu i sastavu jelovnika kao i vinskim kartama i kartama pića;
 • Lično rukovodi većim i značajnim banketima i drugim manifestacijama;
 • Svakodnevno koordinira  rad sa šefom kuhinje oko vrste-asortimana jela u restoranu hotela;
 • Radi na unapređenju servisa u hotelu;
 • Ugovara posebne prijeme, bankete i druge veće manifestacije;
 • Vrši raspored rada radnika poslovne jedinice;
 • Vodi računa o sanitarnom pregledu radnika u kuhinji i validnosti sanitarnih knjižica;
 • Materijalno je odgovoran za inventar i opremu u poslovnoj jedinici;
 • Vodi pismenu evidenciju o korišćenju odmora i slobodnih dana;
 • Koordinira izvršenje radnih zadataka i kontroliše rezultate rada;
 • Direktno komunicira sa poslovodstvom privrednog društva, a sve u cilju ostvarivanja što boljih poslovnih rezultata i kvalitetnije organizacije pružanja usluga i pozicioniranja na tržištu;
 • Zahtijeva maksimalnu ljubaznost prema gostima i profesionalan odnos;
 • Vodi posebnu pažnju o izdavanju fiskalnih računa;
 • Stara se o ažurnosti knjižice za fiskalnu kasu;
 • Prati predaju pazara po smjenama;
 • Vodi strogo računa o kontroli higijene u i oko poslovne jedinice;
 • Kontroliše rad šefa kuhinje, konobara, šankera, kuvara, higijeničarke;
 • Vrši blagovremenu nabavku robe;
 • Kontroliše stanje zaliha;
 • Organizuje i kontroliše popis materijala, inventara i opreme i istu duži i snosi odgovornost za nju;
 • Vrši nadzor i prijem robe;
 • Vodi sve troškove poslovne jedinice na dnevnom, mjesečnom i godišnjem nivou;
 • Šalje predloge za plaćanja;
 • Organizuje radne volonterske akcije zaposlenih za poboljšavanje ambijenta u i oko poslovne jedinice;
 • Komunicira sa svim tekućim dobavljačima i sa dobavljačima koji mogu u narednom periodu poboljšati ponudu;
 • Kontroliše namirnice i njihov rok trajanja;
 • Odredjuje smjene za osoblje;
 • Vodi cjelokupnu evidenciju o prijemu robe (KPF) i unosti je u sistem;
 • Radi i predstavlja finansijski plan za cjelokupno poslovanje poslovne jedinice;
 • Predlaže budžet za troškove na godišnjem nivou;
 • Podnosi izvještaje izvršnom direktoru;
 • Uplaćuje pazare u banku;
 • Sredjuje pazare i pisanim putem šalje rukovodicu finansija cjelokupnu evidenciju troškova na dnevnom nivou;
 • Elektronskim putem kontroliše fakture od dobavljaša kao i fizički prijem robe;
 • Prati i obilazi maloprodajne objekte na nedeljnom nivou za odabir akcijskih artikala koji se koriste u hotelu;
 • Radi plan marketinga za hotel;
 • Ugovara sve događaje koji mogu poboljšati promet;
 • Vodi sopstvenu evidenciju o napretku zaposlenih;
 • Kontroliše higijenu zaposlenih, radnih uniformi;
 • Strogo vodi računa o poslovnom zadovoljstvu svih zaposlenih;
 • Osmišljava koncept unapređenja aktivnosti i kvaliteta usluga u hotelu;
 • Održava međuljudske i kolegijalne odnose sa svim kolegama;
 • Vodi računa o timskom duhu;
 • Zastupa interese firme i predstavlja je u najboljem svijetlu;
 • Dužan da svakog zaposlenog motiviše za rad;
 • Po potrebi pomaže ostalim zaposlenim u hotelu;
 • Organizuje i delegira obaveze po potrebi;
 • Organizuje kolegijume;
 • Rješava sve eventualne probleme sa gostima po principu hitnosti u roku odmah i na principu da je gost u pravu;
 • Radi i druge poslove po nalogu izvršnog direktora.
Obavezno položen vozački ispit.
Aplikacije slati na email: officepg@explorer.co.me
Kontakt telefon: 067-604-466

Hotel Potro Tara