Oglasi za posao

Saradnik

Podgorica, Crna Gora 12. jul 2024.
logo

Javna izvršiteljka Snežana Pavličić

Javni izvršitelj Snežana Pavličić iz Podgorice, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na mjesto:
 
1. SARADNIKA
Izvršilaca: 1, na određeno vrijeme

Uslovi:
  • Visoko obrazovanje-pravni fakultet nivo VII -1, (240CSPK),  
  • radno iskustvo na pravnim poslovima,(  kod javnih izvršitelja, advokata ili u sudu)
  • poznavanje rada na računaru
  • spremnost na rad u timu, komunikativnost, ljubaznost u radu sastrankama i posvećenost kao i želja za napredovanjemi usavršavanjem
 
Od dokumentacije je potrebno, uz molbu, priložiti radnu biografiju, dokaz o završenom stepenu obrazovanja( original ili ovjerena kopija diplome), kao i dokaz o radnom iskustvu (kopija radne knjižice ili /i potvrda o obavljenom stručnom osposobljavanju.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa, putem pošte, u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, na adresu: Ulica 13 jula br.18. Podgorica sa naznakom „prijava na oglas“, a izuzetno, CV se može dostaviti i na mail adresu:ji.spavlicic@gmail.com u istom roku. Takođe, dokumentacija se može predati na arhivu kancelarije javne izvršiteljke Snežane Pavličić u ostavljenom roku, za vrijeme radnog vremena kancelarije, u terminu od 7-15h svakog radnog dana.
Kandidati koji budu ispunjavali predviđene uslove, biće pozvani na razgovor.

Kontakt telefon +382 20 673 222+382 67 500 840

Javna izvršiteljka Snežana Pavličić