Oglasi za posao

Rukovodilac odjeljenja za pravne, kadrovske i opšte poslove (m/ž)

Podgorica, Crna Gora 16. jul 2024.
logo

AirMontenegro

Raspisivanje oglasa za poziciju:

Rukovodilac odjeljenja za pravne, kadrovske i opšte poslove

Iza vas su godine iskustva na rukovodećim pozicijama u okviru pravnog sektora? Uspješno koordinirate timovima, delegirate radne zadatke i sa zadovoljstvom prenosite svoje znanje članovima tima? Rad u dinamičnom okruženju za Vas predstavlja izazov, a ne prijetnju? Gdje drugi vide problem, Vi vidite priliku, a umjesto stava “zašto nešto ne može” fokusirate se na: “kako može”? Kada je posao u pitanju, uspješno balansirate između samopouzdanja i prostora za naredak?
Ukoliko ste se prepoznali u prethodnim redovima – nastavite da čitate jer pozicija Rukovodilac za pravne, kadrovske i opšte poslove u Air Montenegru vrlo vjerovatno čeka baš Vas. Želimo da Vas upoznamo i tim proširimo profesionalcima iz oblasti prava koji su:
 1. spremni na izazove,
 2. fokusirani na rješenje,
 3. orijentisani na tim,
 4. imaju razvojnu viziju
 5. isporučuju rezultate u okviru postavljenih rokova.
Uslovi:
 • Visoko obrazovanje VII1 podnivo kvalifikacije obrazovanja - Pravni fakultet
 • 4 godine radnog iskustva
Opis poslova:
 • Koordinira i rukovodi radom odjeljenja;
 • Organizuje i koordinira rad u okviru odjeljenja u skladu sa potrebama svih organizacionih jedinica u Društvu;
 • Predlaže program rada u Odjeljenju i preduzima potrebne mjere za njihovo sporvođenje;
 • Vrši nadzor i kontrolu rada u svim djelovima odjeljenja u cilju pravovremenog I kvalitetnog izvršavanja radnih zadataka i unapređenja njihovog funkcionisanja;
 • Analizira poslovne aktivnosti i daje konkretne predloge za realizaciju;
 • Ostvaruje aktivnu poslovnu saradnju sa svim organizacionim jedinicama u Društvu;
 • Kontaktira sa nadležnim organima i institucijama;
 • Daje pravna mišljenja i pruža pravnu pomoć ostalim organizacionim jedinicama u Društvu;
 • Aktivno učestvuje u izradi i usklađivanju internih normativnih akata u Društvu sa propisima;
 • Priprema analize i izvještaje na zahtjev organa upravljanja u Društvu
 • Koordinira aktivnosti vezane za utuženja pravnih i fizičkih lica po dobijenim zahtjevima finansijske službe, komercijalnog sektora i drugih organizacionih jedinica;
 • Vrši verifikaciju pravnih akata I ugovora u kompaniji, sa aspekta pravno-tehničke usklađenosti;
 • Učestvuje u postupku zaključivanja ugovora u kojima je Društvo ugovorna strana;
 • Učestvuje u radu komisija formiranih od strane organa Društva;
 • Zastupa Društvo pred sudovima i nadležnim organima;
 • Obavezan je da se pridržava security i safety procedura;
 • Za svoj rad odgovara Izvršnom direktoru.
Da bi se aplikacija smatrala potpunom, potrebno je dostaviti:
 1. Original ili ovjerenu kopiju diplome fakulteta
 2. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci, original ili ovjerena kopija)
 3. Potvrdu da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne stariju od 6 mjeseci, original ili ovjerena kopija)
 4. Dokaze o radnom iskustvu u trajanju od 4 godine (pod dokazima se misli na potvrde od strane poslodavca i/ili ugovore, original ili ovjerena kopija)
 5. Kopiju lične karte
 6. CV kandidata
Sve upite vezano za poziciju slati na e-mail adresu hr@airmontenegro.com, a kompletiranu dokumentaciju potrebno je dostaviti fizičkim putem ili poštom na adresu Džordža Vašingtona 98, prostorije Atlas Capital-a, IV sprat, do 16.07.2024. godine.

AirMontenegro