Oglasi za posao

Direktor Sektora finansija, strategije i IT-ja (m/ž)

Podgorica, Crna Gora 16. jul 2024.
logo

AirMontenegro

Air Montenegro raspisuje oglas za poziciju:

Direktor Sektora finansija, strategije i IT-ja

Imate minimum dvije godine iskustva na poslovima rukovođenja u Sektoru finansija i pet godina iskustva u istoj sferi? Komforni ste u upravljanju timom, usmjereni na rezultate, a rad u dinamičnom okruženju Vas motiviše? Kratki rokovi za vas ne predstavljaju problem, cijenite uređene procese, a želja da se oprobate u specifičnoj industriji poput avijacije i date svoj doprinos, za vas je izazov koji ne biste propustili? Ako ste se prepoznali u prethodnim redovima – vrlo vjerovatno imamo poziciju za Vas.
 
Uslovi:
 • Visoko obrazovanje VII1 podnivo kvalifikacije obrazovanja – Diplomirani ekonomista
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja i 5 godina radnog iskustva;
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Ne postoje bezbjednosne smetnje za vršenje poslova u skladu sa Nacionalnim programom bezbjednosti
 • civilnog vazduhoplovstva Crne Gore
Opis posla je definisan Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, a uglavnom se odnosi na:
 • Koordinira i rukovodi radom Sektora;
 • Organizuje i koordinira rad u okviru Sektora u skladu sa potrebama svih organizacionih jedinica u 
 • Društvu; 
 • Predlaže program rada u Sektoru i preduzima potrebne mjere za njegovo sprovođenje; 
 • Vrši nadzor i kontrolu rada u svim službama u Sektoru u cilju pravovremenog i kvalitetnog izvršavanja 
 • radnih zadataka i unapređenja njihovog funkcionisanja;
 • Analizira poslovne aktivnosti i daje konkretne predloge za realizaciju; 
 • Ostvaruje aktivnu poslovnu saradnju sa svim organizacionim jedinicama Društva;
 • Određuje rokove za postupanje po podnijetim zahtjevima i delegira poslove u organizacionoj jedinici;
 • Koordinacija sa ostalim sektorima u Društvu iz domena finansija, pravnih, kadrovskih i opštih poslova i 
 • praćenje i predlaganje mjera za unapređenje organizacije rada u Društvu; 
 • Predlaže mjere za unapređivanje poslovanja; 
 • Obezbjeđuje jedinstvenost finansijskog funkcionisanja Društva;
 • Daje savjete, mišljenja i uputstva iz djelokruga rada na zahtjev i po potrebi;
 • Obavezan je da se pridržava security i safety procedura;
 • Obavlja i ostale poslove iz predmetne oblasti po nalogu I instrukcijama Izvršnog direktora. 
 • Za svoj rad odgovara Izvršnom direktoru
Da bi se aplikacija smatrala potpunom, potrebno je dostaviti:
 • Original ili ovjerenu kopiju diplome fakulteta
 • Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci, original ili ovjerena kopija)
 • Potvrdu da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne stariju od 6 mjeseci, original ili ovjerena kopija)
 • Dokaze o radnom iskustvu u trajanju od najmanje 2 godine na poslovima rukovođenja i 5 godina radnog iskustva (pod dokazima se misli na potvrde od strane poslodavca i/ili ugovore, original ili ovjerena  kopija)
 • Kopiju lične karte
 • CV kandidata
Sve upite vezano za poziciju slati na e-mail adresu hr@airmontenegro.com, a kompletiranu dokumentaciju potrebno je dostaviti fizičkim putem ili poštom na adresu Džordža Vašingtona 98, prostorije Atlas Capital-a, IV sprat, do 16.07.2024. godine.

AirMontenegro