Uslovi korišćenja
Ovim uslovima korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) firma Montepass d.o.o., Nova Dalmatinska 2008, Podgorica (u daljem tekstu: Montepass) uspostavilo je pravila i uslove korišćenja web stranice www.zaposli.me (u daljem tekstu: Zaposli.me) u vlasništvu firme Montepass.
 
Sadržaj Zaposli.me sajta
Zaposli.me predstavlja on-line platformu za objavljivanje slobodnih radnih mjesta, platformu koja omogućava povezivanje Pravnih lica (poslodavaca) i Fizičkih lica (kandidata). Poslodavci mogu objavljivati oglase za slobodna radna mjesta, pregledati biografije kandidata. Kandidati mogu konkurisati na aktivne oglase, kreirati biografije i koristiti druge usluge Zaposli.Me.
Korisnikom Zaposli.me platforme smartraju se sva fizička i pravna lica pristupaju Zaposli.me sajtu i/ili koriste bilo koje sadržaje i/ili usluge dostupne na Zaposli.me sajtu, uključujući registrovane i neregistrovane korisnike, kao i poslovne subjekte sa kojima Montepass ima sklopljene ugovore o pružanju usluga.
 
Fizička lica (kandidati)
Sadržaj, odnosno baza podataka Zaposli.me i njegovih podsajtova je vlasništvo firme Montepass d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Montepass). Posjetioci sajta Zaposli.me ili korisnici usluga, koji na sajtu ostavljaju bilo kakve podatke, komentare ili upise su saglasni da oni automatski postaju vlasništvo sajta Zaposli.me.
Zabranjeno je preuzimanje i sistemska redistribucija sadržaja sajta u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu. Za korišćenje informacija u druge svrhe, neophodno je pribaviti saglasnost sajta Zaposli.me. Sajt Zaposli.me ne može biti odgovoran za preuzimanje sadržaja, objavljenih oglasa od strane drugih sajtova za zapošljavanje, agregatora, štampanih i elektronskih medija.
Zabranjeno je postavljanje pornografskog, eksplicitnog i sličnog sadržaja.
Zabranjeno je postavljanje sadržaja koji predstavlja, podržava ili upućuje na govor mržnje, netoleranciju, ličnu, nacionalnu, vjersku netrpeljivost, koji sadrži psovke, vrijeđanja, omalovažavanja, provokacije ili drugi uvrjedljiv materijal.
Sajt Zaposli.me ne preuzima odgovornost za sadržaj upisa čiji su autori posjetioci sajta, kao ni za sadržaj konkursne dokumentacije kandidata pri prijavljivanju za radno mjesto.
Sajt Zaposli.me je ovlašćen da u bilo kom trenutku može oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kom njegovom dijelu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kojeg servisa ili usluge sajta posjetiocu koji krši uslove i prava korišćenja.
Sajt Zaposli.me je ovlašćen da navedene radnje preduzima bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. U situaciji kada je to primjereno, sajt Zaposli.me će poslati odgovarajuće obavještenje.
Posjetiocima sajta/kandidatima je prilikom konkurisanja dozvoljeno slanje radne biografije (CV-ja), propratnog pisma i svih drugih dokumenata koji mu mogu biti od pomoći prilikom zapošljavanja, odnosno koji mogu poslodavcu pružiti dovoljno relevantnih informacija o kandidatu. Materijal koji je neprimjeren biće okarakterisan kao neodgovarajući i tim korisnicima će korišćenje sajta i svih njegovih funkcionalnosti biti onemogućeno.
Shodno Ustavu kao i važećim zakonima Crne Gore, sajt Zaposli.me neće objavljivati oglase i sadržaje kojima se vrši diskriminacija, istovremeno poštujući rodnu i svaku drugu ravnopravnost kandidata. U slučaju prijema oglasa koji sadrži elemente diskriminacije, sajt Zaposli.me će kontaktirati poslodavca u cilju dogovora oko izmjene uslova.
Osim prednje navedenog, Sajt Zaposli.me može u svakom trenutku da odbije postavljanje oglasa za radne pozicije koje podrazumijevaju bilo koju vrstu diskriminacije, narušavanja ljudskih prava, eksplicitan rad u industriji za odrasle ili radne pozicije koje podrazumijevaju pružanje usluga korisnicima industrije za odrasle, kao i oglase za radne pozicije u kojima se od kandidata traže ili postoji osnovana sumnja da se traže novčana sredstva za zasnivanje radnog odnosa kao i svih drugih razloga koje sajt Zaposli.me smatra opravdanim.
Sajt Zaposli.me može u svakom trenutku odbiti postavljanje bilo kojih sadržaja na sajtu ili izvršiti njegovo prilagođavanje shodno pravilima korišćenja sajta, uređivačkoj politici sajta ili iz drugog razloga, a shodno odluci sajta Zaposli.me. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. U situaciji kada je to primjereno, sajt Zaposli.me će poslati odgovarajuće obavještenje.
Sajt Zaposli.me se obavezuje da neće zloupotrebljavati privatne i povjerljive informacije o korisnicima, ali ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja sajta Zaposli.me, doći u posjed informacija. Sajt Zaposli.me ne može biti odgovoran za posljedice takvih aktivnosti.
Sajt Zaposli.me ne odgovara za poslovne ponude koje stignu posredstvom ove baze.
Razglednice, fotografije, crteži i ostale slike su dobijene od trećih lica ili preuzeti sa sajtova na kojima nisu izričito naznačena autorska prava. Sajt Zaposli.me ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno kršenje autorskih prava, ali će preuzeti adekvatne mjere, ukoliko se utvrdi da prekršaj postoji.
Postupak selekcije i odabira kandidata je u nadležnosti poslodavca.

Registracija fizičkih lica na Zaposli.me
Registracijom na sajtu Zaposli.me fizička lica dobijaju dodatne mogućnosti praćenja ponude slobodnih radnih mjesta (putem mailing lista), kao i druge prednosti u sklopu profila registrovanog člana. Registracija je besplatna i dostupna svim posjetiocima sajta. Prilikom registracije je potrebno da korisnik popuni formular sa ličnim podacima. Ovi podaci ostaju u evidenciji sajta Zaposli.me i neće biti korišćeni u druge svrhe.
Slanjem CV-ja od strane Korisnika, isti se automatski evidentira u bazu sajta nakon čega korisnik stiče mogućnost da tom biografijom (i propratnim pismom) konkuriše na oglase sa sajta, kao i mogućnost da ga poslodavci, koji imaju pristup bazi CV-ja, kontaktiraju sa poslovnom ponudom.
Pravo pretrage baze biografija imaju samo registrovani poslodavci koji su ugovorili tu uslugu i HR Partners agencije.
Popunjeni CV-jem iz profila, kandidati mogu koristiti prilikom prijavljivanja na oglase za posao, s tim što je potrebno da su prijavljeni na sajt (ulogovani) prilikom konkurisanja.
Korisnik, svoju biografiju, u svakom momentu može aktivirati ili deaktivirati. Deaktiviranu biografiju korisnik u svakom trenutku može ponovo aktivirati. U slučaju deaktiviranja od strane korisnika, sajt Zaposli.me ne garantuje da neki poslodavci nisu sačuvali biografiju korisnika iz perioda kada je ona bila aktivna, niti da ovi poslodavci ili lica koja su eventualno na drugi način došla do podataka kandidata, neće kontaktirati korisnika i deaktivacije.
Ukoliko smatrate da neko od registrovanih poslodavaca zloupotrebljava vaše podatke iz baze biografija i kontaktira vas sa povodom koji nije ponuda za zaposlenje, obavijestite nas o tome putem adrese: [email protected].
Montepass u svakom slučaju zadržava pravo odbiti registraciju ili ukinuti postojeću registraciju ili nalog ukoliko se krše Uslovi korišćenja.

Prijave na oglas za posao
Prijave na oglas na posao, odnosno slanje CV-ja može da se izvrši nakon registracije korisnika na tri načina, a u zavisnosti od izbora samog poslodavca koji raspisuje oglas:
 1. klikom na dugme PRIJAVI SE SADA u dnu oglasa (koje otvara formular putem kog se prijave šalju na mail poslodavca)
 2. direktno na mail adresu poslodavca koji je raspisao oglas (takođe navedenoj u samom oglasu)
 3. preko eksternog linka koji je u oglasu postavljen na zahtev samog poslodavca (a prijava zahtijeva odlazak na drugu stranicu, van sajta Zaposli.me).
Sajt Zaposli.me nije odgovoran za sadržaj oglasa koji je postavljen od strane poslodavaca, niti za dalji tok procesa selekcije. Ako kandidat za posao, odnosno fizičko lice, konkuriše na neki od oglasa sa sajta, podrazumijeva se da:
 1. je kandidat pročitao i razumio sve uslove konkursa za posao.
 2. su sve informacije koje kandidat pošalje prilikom konkurisanja (u svim dokumentima koje je slao) tačne i istinite. Sajt Zaposli.me ne odgovara za validnost podataka koji su navedeni u biografiji kandidata.
 3. da je saglasan da ga sajt Zaposli.me kontaktira ukoliko se, van klasičnog oglašavanja na sajtu, pojavi ponuda za posao koja je slična ili ista radnim pozicijama na koje kandidat konkuriše
 4. Ukoliko kandidat za posao ima preporuke od prethodnih poslodavaca ili je u svojim dokumentima naveo podatke koji se odnose na druge poslodavce, sajt Zaposli.me ne odgovara za njihovu istinitost, niti njihovo porijeklo. Smatra se da je sam kandidat odgovoran da omogući budućem poslodavcu način da te podatke (po potrebi) provjeri, pa sajt Zaposli.me ne snosi nikakvu odgovornost u ovom kontekstu. Jedini izuzetak ovom pravilu je ukoliko je preporuku dao sam sajt Zaposli.me.
Sajt Zaposli.me ne može da garantuje da će treće lice kandidatu poslati pismo sa obavještenjem o ishodu konkursa, blagovremena uputstva koji objašnjavaju dalji tok procesa selekcije, kao ni bilo koju drugu informaciju o samom procesu selekcije.

Pouzdanost informacija
Sadržaji koji se nalaze na ovom sajtu i sa njim povezanim licima (HR Partners)  služe prije svega u informativne svrhe i mogu poslužiti kao savjet, međutim, sajt Zaposli.me ne garantuje da će ishod njihove primjene biti uspješan. Sve akcije urađene na osnovu savjeta koji su na sajtu pruženi, smatraju se kao samostalne odluke samog kandidata, za čije posledice sajt Zaposli.me neće odgovarati.
Takođe, sajt Zaposli.me se ne smatra odgovornim za bilo koju akciju ili gubitke koji predstavljaju rezultat korišćenja usluga datih na sajtu (predvidivih i nepredvidivih). Niti se smatra odgovornim za bilo koju posledicu koja je rezultirala iz kontakta sa trećim licem (drugim kandidatima ili poslodavcima).
Sajt Zaposli.me se ne smatra odgovornim za bilo koji vid nepravilnog korišćenja sajta ili usluga i informacija datih na sajtu, kao ni za bilo koju situaciju koja je izvan kontrole sajta (performanse računara korisnika, kvalitet Internet konekcije, dostava mailova ili primanje mailova na adresu Montepass sa adresa koje za to nisu predviđene (automatski mailovi poslati sa adrese [email protected]).
Sajtovi i usluge koje sajtovi pružaju, oslanjaju se na rad softvera, servera i drugih tehničkih uređaja koje ovdje nećemo navoditi u cjelini, te se zbog neispravnosti istih, greške mogu dogoditi. U svakom momentu ćemo se truditi da ih otklonimo u najkraćem roku, ali za sve gubitke izazvane ovakvim situacijama se sajt Zaposli.me ne smatra odgovornim.
U slučaju više sile odnosno događaja za koje sajt Zaposli.me nije mogao znati da će se dogoditi ili predvidjeti, niti su nastali krivicom sajta, poput (ali ne ograničavajući se na) hakerskih napada, rok iz prethodnog stava se produžava do isteka okolnosti koji su uzrokovali višu silu.

Mailing lista
E-mail adrese članova mailing liste sajta Zaposli.me su skupljene radi slanja informacija o novim oglasima za posao, drugim sadržajima i korisnim informacijama za korisnike sajta. Članovi mailing liste se svojevoljno prijavljuju na listu i u svakom trenutku se mogu odjaviti sa iste. Sajt Zaposli.me neće koristiti e-mail adrese članova liste u druge svrhe, davati ih trećim licima niti ih zloupotrebljavati na neki drugi način.
 
Poslodavci, pravna lica
Sadržaj, tj. baza podataka sajta Zaposli.me i njegovih podsajtova je vlasništvo HR Partnersa. Posjetioci sajta ili korisnici usluga, koji na sajtu ostavljaju bilo kakve podatke ili komentare su upoznati da oni automatski postaju vlasništvo sajta.
Zabranjeno je preuzimanje i sistemska redistribucija sadržaja sajta u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu. Za korišćenje informacija u druge svrhe, neophodno je pribaviti saglasnost sajta Zaposli.me.
Zabranjeno je postavljanje pornografskog, eksplicitnog (scene nasilja, torture i slično) i sličnog sadržaja.
Zabranjeno je postavljanje sadržaja koji predstavlja, podržava ili upućuje na govor mržnje, netoleranciju, ličnu, nacionalnu, vjersku netrpeljivost, koji sadrži psovke, vrijeđanja, omalovažavanja, provokacije ili drugi uvrjedljiv materijal.
Sajt Zaposli.me ne preuzima odgovornost za sadržaj komentara čiji su autori posjetioci sajta, sadržaj konkursne dokumentacije kandidata pri prijavljivanju za radno mjesto.
Sajt Zaposli.me je ovlašćen da u bilo kom trenutku može oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kom njegovom dijelu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kojeg servisa ili usluge sajta posjetiocu koji krši uslove i prava korišćenja.
Sajt Zaposli.me je ovlašćen da navedene radnje preduzima bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. U situaciji kada je to primjereno, sajt Zaposli.me će poslati odgovarajuće obaveštenje
Shodno Ustavu kao i važećim zakonima Crne Gore, sajt Zaposli.me neće objavljivati oglase i sadržaje kojima se vrši diskriminacija, istovremeno poštujući rodnu i svaku drugu ravnopravnost kandidata. U slučaju prijema oglasa koji sadrži elemente disktiminacije, sajt Zaposli.me će kontaktirati poslodavca u cilju dogovora oko izmjene uslova.
Osim prednje navedenog, Sajt Zaposli.me može u svakom trenutku da odbije postavljanje oglasa za radne pozicije koje podrazumijevaju bilo koju vrstu diskriminacije, narušavanja ljudskih prava, eksplicitan rad u industriji za odrasle ili radne pozicije koje podrazumijevaju pružanje usluga korisnicima industrije za odrasle, kao i oglase za radne pozicije u kojima se od kandidata traže ili postoji osnovana sumnja da se traže novčana sredstva za zasnivanje radnog odnosa kao i svih drugih razloga koje sajt Zaposli.me smatra opravdanim.
Sajt Zaposli.me može u svakom trenutku odbiti postavljanje bilo kojih sadržaja na sajtu ili izvršiti njegovo prilagođavanje shodno pravilima korišćenja sajta, uređivačkoj politici sajta ili iz drugog razloga, a shodno odluci sajta Zaposli.me. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja.U situaciji kada je to primjereno, sajt Zaposli.me će poslati odgovarajuće obavještenje.
Sajt Zaposli.me se obavezuje da neće zloupotrebljavati privatne i povjerljive informacije o korisnicima, ali ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja sajta Zaposli.me, doći u posjed informacija. Sajt Zaposli.me ne može biti odgovoran za posljedice takvih aktivnosti.
Razglednice, fotografije, crteži i ostale slike su dobijene od trećih lica ili preuzeti sa sajtova na kojima nisu izričito naznačena autorska prava. Sajt Zaposli.me ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno kršenje autorskih prava, ali će preuzeti adekvatne mjere, ukoliko se utvrdi da prekršaj postoji.
Na zahtjev Poslodavca sajt Zaposli.me vršiće uslugu predselekcije, u smislu odabira kandidata za uži krug. Dalju selekciju i odabir, vrši poslodavac.
Na zahtjev Poslodavca sajt Zaposli.me objaviti oglas i deaktivirati isti ukoliko poslodavac izrazi želju za tim.
Poslodavac se obavezuje da će usluge objavljivanja oglasa i ostale usluge koristiti jedino i isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućeg radnika za svoje potrebe, bez zloupotrebe baze podataka Zaposli.me sajta. Pod zloupotrebom baze podataka podrazumjeva se kopiranje baze podataka, biografija korisnika na bilo koji medij tj. čuvanje podataka iz biografija sa namjerom komercijalnog iskorišćavanja ili pariranja uslugama koje pruža Montepass ili radi nanošenja štete Montepass-u ili radi korišćenja na bilo koji drugi način osim za svrhe pronalaženja odgovarajućeg radnika za svoje potrebe. U slučaju zloupotrebe baze podataka poslodavac odgovara za cijelokupnu štetu Montepass-u i trećim osobama.

Registracija pravnih lica na Zaposli.me
Registracijom na sajtu Zaposli.me pravna lica dobijaju mogućnosti naručivanja, postavljanja konkursa za posao, pretraživanja baze CV-ja na sajtu Zaposli.me ukoliko su tu uslugu ugovorili, kao i drugih prednosti u sklopu profila registrovanog člana. Registracija je besplatna i dostupna svim pravnim licima koja su posjetioci i korisnici sajta.
Prilikom registracije je potrebno da korisnik popuni formular sa podacima o pravnom licu. Ovi podaci ostaju u evidenciji sajta Zaposli.me i neće biti korišćeni u druge svrhe. Registracija se vrši vrlo brzo i odmah se potom dobijaju sva dodatna prava koja pripadaju registrovanim članovima.
Montepass u svakom slučaju zadržava pravo odbiti registraciju ili ukinuti postojeću registraciju ili nalog ukoliko se krše Uslovi korišćenja.
Nalog poslodavca
Komunikacija sa prijavljenim kandidatima kroz nalog poslodavca služi samo za slanje namjenskih obavještenja (poziv na intervju/test, zahvalnica, obavještenje da je kandidat dobio posao).
Nije dozvoljeno korišćenje naloga poslodavca u bilo koje druge svrhe (slanje promotivnog materijala, slanje novih oglasa kandidatima i sl.)
Svako korišćenje naloga poslodavca u druge svrhe smatraće se kršenjem uslova korišćenja.
Administrator naloga—može postojati jedan ili nekoliko administratora u okviru jednog naloga registrovanog pravnog lica. Administrator ima pravo pristupa svim stranicama naloga odnosno:
 • svim trenutno i ranije objavljenim  konkursima koji su raspisani u okviru naloga pravnog lica
 • svim računima u okviru naloga pravnog lica
 • kreiranju profila pravnog lica na sajtu u okviru naloga pravnog lica
 • svim ostalim informacijama u okviru naloga registrovanog pravnog lica
Administrator ima pravo dodjeljivanja odnosno uskraćivanja prava pristupa određenim stranicama ostalim korisnicima i odobravanja privremenog pristupa određenim stranicama.
Administrator ima pravo izmjene tipa korisnika u okviru naloga registrovanog pravnog lica, odnosno izmjene tipa korisnika u administrator naloga i obrnuto. Takođe, administrator bilo kojem novom članu naloga registrovanog pravnog lica može dodijeliti ili uskratiti administratorska prava.
Sajt Zaposli.me ne odgovara za posledice i rezultate ponašanja administratora u okviru naloga registrovanog pravnog lica čiji je administrator član.
Korisnik—je svaki novo registrovani član naloga pravnog lica koji je postao korisnik nakon administratora. Korisnik ima pravo:
 • Naručivanja i postavljanja konkursa u okviru naloga pravnog lica
 • Pristupu računima samo onih konkursa koje je korisnik naručio u okviru naloga
 • Kreiranju profila pravnog lica na sajtu Zaposli.me u okviru naloga pravnog lica
 • Ostalim informacijama koje je korisnik inicirao ili sproveo u okviru naloga registrovanog pravnog lica
Sajt Zaposli.me ne odgovara za posledice i rezultate ponašanja korisnika u okviru naloga registrovanog pravnog lica čiji je korisnik član.
Gost—može da bude svaka osoba koja je dobila privremeni pristup stranici putem poziva administrator ili korisnika (putem elektronske pošte) za pristup određenoj stranici ili dijelu naloga registrovanog pravnog lica od strane administrator ili korisnika. Osobe koje dobiju privremeni pristup stranici imaju pravo:
 • Da koriste sve opcije i funkcionalnosti koje postoje na stranicama kojima su dobili pristup u okviru naloga registrovanog člana
Sajt Zaposli.me nije odgovoran za odobravanje pristupa bilo kojoj stranici u okviru naloga registrovanog pravnog lica a koje je inicirano od strane korisnika (administrator ili korisnika) u okviru naloga registrovanog pravnog lica. Takođe, sajt se ne smatra odgovornim za bilo koju akciju ili gubitke koji mogu proisteći iz korišćenja opcije slanja privremenog pristupa a koju administrator ili korisnik pošalju trećim licima.
 
Oglašavanje
Poslodavci oglase dostavljaju putem formulara za naručivanje oglasa. Ukoliko su sva obavezna polja iz formulara za naručivanje oglasa pravilno popunjena i ako je oglas potpun, odobrava ga administrator oglasa i on se nakon toga objavljuje  na sajtu Zaposli.me.
Svi oglasi pristigli do 15 časova postavljaju se na sajt istog dana, dok oglasi koji stignu nakon 15 časova postavljaju se narednog radnog dana. U oba slučaja postoji mogućnost da je prije objave oglasa potrebno dodatno usaglasiti tekst oglasa ili način plaćanja. Oglasi će u tom slučaju biti objavljeni odmah nakon postignutog dogovora sa poslodavcem.
Kada će oglas biti postavljen na sajtu?
Objavljivanje oglasa ili korišćenje drugih ponuđenih usluga naplaćuje se prema važećem Cijenovniku oglašavanja objavljenom na Zaposli.me sajtu.
Pretraživanje oglasa poslodavca omogućeno je svim korisnicima i posjetiocima Zaposli.me sajta.
Oglas će biti postavljen na sajtu:
 1. Ukoliko sarađujemo po prvi put: Na e-mail ćete dobiti ponudu oglašavanja. Nakon odabranog paketa oglašavanja, dostavljamo predračun na osnovu kojeg vršite plaćanje, a oglas će biti postavljen nakon što evidentiramo uplatu.
 2. Ukoliko postoji saradnja na polju oglašavanja od ranije:
  • Ukoliko su sve obaveze iz prethodnog perioda izmirene, oglas poslat do 16 časova postavljamo istog radnog dana.
  • Ukoliko oglas pristigne posle 16 časova, oglas će biti postavljen u toku narednog radnog dana.
U skladu sa Ustavom Crne Gore, kao i zakonom o zapošljavanju CG zabranjeno je raspisivanje oglasa koji diskriminišu kandidate na osnovu pola, starosti i fizičkog izgleda. Naziv radne pozicije mora da bude rodno neutralan (ispravni primjeri: Konobar/ica; Higijeničar/ka, Promoter/ka, Poslovni sekretar/ica i slično). Takođe, u oglasu nije dozvoljeno zahtijevati određena lična svojstva kandidata (kao što su, npr. starost do 35 godina, prijatan izgled, nepušač). Administratori oglasa imaju pravo da prilagode tekst oglasa uslovima korišćenja i da o tome obavijeste klijenta.
Ukoliko je naručilac oglasa pravno lice iz inostranstva ili fizičko lice, plaćanje usluge sajtu Zaposli.me se vrši na osnovu predračuna, a usluga se izvršava tek nakon uplate.
U slučaju kada poslodavac želi da objavi dizajnirani oglas postoji mogućnost prolongiranja objave u zavisnosti od dizajnerskih zahtjeva i objavljivanja verzije prihvatljiva poslodavcu.
Nakon objave oglasa na sajtu Zaposli.me šalje se faktura poslodavcu na provjeru ( za koju poslodavac ima 48h u okviru kojih može da prijavi eventualnu grešku). Nakon objave oglasa original fakture se šalju u elektronskoj formi na email adresu poslodavca.
Ukoliko se dogodi da poslodavac zakupi paket oglasa ili ostalih usluga sajta Zaposli.me (koji namjerava da koristi tokom dužeg vremenskog perioda), taj poslodavac je zaštićen od eventualnih promjena cijena oglasa za vrijeme trajanja usluge.
Sajt Zaposli.me nije odgovoran za sadržaj objavljenog oglasa koji je naručen od strane poslodavaca, niti za dalji tok procesa selekcije. Samim tim, na osnovu postavljenog oglasa sajt ne može da garantuje za kvalitet prijava, prijavljenih ili izabranih kandidata ili bilo kojih drugih akcija preduzetih od strane kandidata tokom ili nakon procesa selekcije. Takođe, sajt se ne smatra odgovornim za bilo koju akciju ili gubitke koji predstavljaju rezultat korišćenja usluga sajta (predvidivih i nepredvidivih). Niti se smatra odgovornim za bilo koju posledicu koja je rezultirala iz kontakta sa trećim licima (drugim kandidatima ili poslodavcima).
Sajt Zaposli.me se ne smatra odgovornim za bilo koji vid nepravilnog korišćenja sajta ili usluga i informacija datih na sajtu, kao ni za bilo koju situaciju koja je izvan kontrole sajta (performanse računara korisnika, kvalitet Internet konekcije, dostava mailova na adresu korisnika ili odgovaranjem na automatske mailove sajta Zaposli.me poslate sa adrese [email protected])
Sajtovi i usluge koje sajt pruža oslanjaju se na rad softvera, servera i drugih tehničkih uređaja koje ovdje nećemo navoditi u cjelini, te se zbog neispravnosti istih greške mogu dogoditi. U svakom momentu Sajt Zaposli.me će se truditi da ih otkloni, ali za sve gubitke izazvane ovakvim situacijama se Sajt Zaposli.me ne smatra odgovornim.
Sajt Zaposli.me ne garantuje za prosleđivanje prijava kandidata na e-mail u slučaju punog inboksa poslodavca ili potencijalnog serverskog ograničenja poslodavca na koje Zaposli.me ne može da utiče.
 
Plaćanje karticom
Prilikom naručivanja oglasa čije se plaćanje vrši platnim karticama, poslodavcu koji nije dostavio svu potrebnu dokumentaciju za objavu oglasa ili isti nije u skladu sa uslovima korišćenja, sajt Zaposli.me će inicirati povraćaj rezervisanih sredstava ali ne može da garantuje za rok povraćaja sredstava obzirom da je isti u nadležnosti banke vlasnika platne kartice kojom je plaćanje izvršeno.
Ukoliko nije došlo do saradnje između klijenta naručioca oglasa koji je plaćen karticom i sajta Zaposli.me, a sredstva sa kartice su povučena, sajt Zaposli.me će inicirati povraćaj naplaćenih sredstava kod svoje banke ali nije nadležan za rok povraćaja sredstava jer ovo spada u nadležnost banke vlasnika kartice kojom je oglas plaćen.
U dogovoru sa poslodavcem, sajt Zaposli.me može zadržati sredstva i odgoditi objavu oglasa dok se ne dostave sva potrebna dokumenta. Dokumenta moraju biti dostavljena u razumnom roku (3 mjeseca).
Profili poslodavaca
Profil poslodavca na stranici Profil kompanije, namijenjen je, prije svega, kandidatima koji traže zaposlenje. Profil treba da sadrži kratak opis firme, kako izgleda proces regrutacije i selekcije u istoj i šta očekujete od budućih zaposlenih.
Profili poslodavaca nisu namijenjeni reklamiranju proizvoda ili usluga, pa će oni koji budu imali takav sadržaj automatski biti uklonjeni.
Baza CV-ja-za pravna lica
Registrovanjem u bazi sajta Zaposli.me pravna dobijaju mogućnost pregledanja biografija osoba koja koja su aplicirala na posao na crnogorskom ili engleskom jeziku. Svi podaci koji se unesu pri registraciji će ostati poznati samo Sajtu Zaposli.me koji se obavezuje da ih neće zloupotrijebiti.
Sajt Zaposli.me ne odgovara za istinitost i tačnost podataka koji su iznijeti u biografijama kandidata za posao. Kontakt podaci kandidata iz baze CV-ja sajta Zaposli.me se ne smiju koristiti u druge svrhe osim za traženje potencijalnih kandidata za posao. Slanje grupnih ponuda (koje nisu ponude za posao) velikom broju kandidata koji imaju biografiju u našoj bazi je zabranjeno. Ukoliko članovi baze prijave da se njihovi kontakti koriste u druge svrhe ili zloupotrebljavaju u bilo kom pogledu, sajt Zaposli.me će biti prinuđen da razmotri zabranu pristupa bazi CV-ja, odnosno kontakt informacijama kandidata, pravnom licu koje je ovu bazu zloupotrijebilo.
Kao registrovani član, korisnik - pravno lice ima pravo da istakne da je biografiju kandidata za posao našao u bazi biografija sajta Zaposli.me i nema pravo da zloupotrijebi Montepass ime, kao ni ime sajta Zaposli.me u bilo kom kontekstu, niti da koristi kontakte koje je zakupio u bilo koju drugu svrhu osim kontaktiranja radi poslovne saradnje.
Vaš pristup ili korišćenje bilo koje usluge na sajtu Zaposli.me na bilo koji način znači da ste pročitali, razumjeli i prihvatili Uslove korišćenja.
Pristupom uslugama u ponudi na sajtu ili njihovim korišćenjem, takođe izjavljujete da ste u skladu sa zakonom ovlašćeni da prihvatite Uslove korišćenja u svoje ime i u ime bilo koje strane koju zastupate u vezi sa Vašim korišćenjem.
Ukoliko niste saglasni sa Uslovima korišćenja, nemate ovlašćenje da koristite sajt Zaposli.me niti bilo koju od usluga povezanih sa istim.

istaknuti poslodavci

© Copyright 2017. Sva prava zadržana. Zaposli.ME