Oglasi za posao

Kuvar

Budva, Crna Gora 31. mart 2023.
logo

Dukley Hotels and Resorts

Nestled in a picturesque bay featuring beautiful private beaches and awe-inspiring views, this is a gorgeous seaside retreat. Deluxe apartments overlooking the crystal clear Adriatic sea make Dukley Hotel one of Montenegro’s premier holiday destinations. 
We are looking for position:


Kuvar
Broj slobodnih radnih mjesta: 6

Odgovoran: Šefu smjene.

Opis posla:
 • Pravovremeno i kvalitetno  izvršava poslove i zadataka iz svog djelokruga rada;
 • Planira, priprema i izvodi radne zadatke i radi po instrukcijama prvog kuvara;
 • Prima i obrađuje namirnice po utvrđenom normativu, aranžira i izdaje obroke;
 • Stara se da se poštuju svi standardi kvaliteta, temperature, izgleda, čistoće i veličine porcija;
 • Dodjeljuje zadatke  pomoćnim kuvarima u kuhinji;
 • Provjerava da li se posao obavlja tačno i valjano;
 • Nadzire rad pomoćnog osoblja u kuhinji;
 • Racionalno koristi energiju, materijal i vrijeme;
 • Prezentuje način spremanja hrane gostima na švedskom stolu;
 • Sporazumijeva se sa gostima na jednom stranom jeziku, komunicira sa saradnicima, prisustvuje sastancima osoblja kuhinje;
 • Pogodan/naje za timski rad;
 • Odgovoran je za kvalitet usluge koju pruža;
 • Stara se o održavanju higijene objekata i opreme u kuhinji uz poštovanje definisanih postupaka čišćenja i održavanja;
 • Obučava zaposlene u kuhinji za obavljanje aktivnosti u skladu sa standardima i pravilima hotela;
 • Brine o ličnoj higijeni i prijatnom izgledu osoblja, brine o čistoći radnog prostora;
 • Obavlja i ostale poslove po nalogu nadređenog.

Uslovi:
 • III/IV stepen kuvarski smjer;
 • Odgovoran, tačan, samostalan u radu i sistematičan pristup radu;
 • Sposobnost logičnog razmišljanja i lake  komunicikacije sa saradnicima i nadležnima.
Radno iskustvo
 • Najmanje tri godine radnog iskustva na  navedenoj  poziciji u hotelima ili restoranina.
Mjesto rada:
 • Dukley Hotel u Budvi.
Pridružite se našem timu!
Pošaljite Vašu radnu biografiju na: 
[email protected]
Rok za prijavu:
31.03.2023.godine

Dukley Hotels and Resorts