Oglasi za posao

Konobar za restoran u Jevrejskom kulturnom centru

Budva, Crna Gora 31. maj 2023.
logo

Dukley Hotels and Resorts

Nestled in a picturesque bay featuring beautiful private beaches and awe-inspiring views, this is a gorgeous seaside retreat. Deluxe apartments overlooking the crystal clear Adriatic sea make Dukley Hotel one of Montenegro’s premier holiday destinations. 
We are looking for position:


Konobar za restoran u Jevrejskom kulturnom centru
 
Odgovran: Šefu restorana
Opis posla:
 • Pravovremeno i kvalitetno  izvršava poslove i zadatka iz svog djelokruga rada
 • Priprema restoran za usluživanje i vrši završne radove u restoranu za usluživanje
 • Prima i smiješta goste, obavezno izdaje gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu, prima porudžbinu, poznaje vinsku kartu, kartu  pića i meni
 • Uslužuje VIP goste u kompleksu,vrši prezentaciju jela i pića, poslužuje gosta u skladu sa postavljenim standardima i normama, naplaćuje račun
 • Odgovara za kvalitet usluge koju pruža, kao i za mise en place, vodi brigu o ličnoj higijeni i prijatnom izgledu, vodi brigu o čistoći radnog prostora, vodi računa da na svim stolovima moraju biti postavljene karte pića
 • Ne uslužuje alkoholnim pićemgosta koji je mlađi od 18 godina, blagovremeno prijavljuje sve nepravilnosti i kvarove svog dijela radnog prostora na obrascu za prijavu kvara
 • Racionalno koristi energiju, materijal i vrijeme, štiti zdravlje i okolinu, ljubazno i pristojno se ponaša prema gostima, primjenjuje mjere i sredstva zaštite na radu, komunicira sa saradnicima, ispraća goste.
Uslovi:
 • III/IV stepen stručne spreme
 • Odgovoran, tacan, samostalan u radu i sistematičan pristup radu
 • Sposobnost logičnog razmišljanja i lake  komunicikacije sa saradnicima i nadležnima
Radno iskustvo:
 • Najmanje tri godine radnog iskustva na  navedenoj  poziciji u hotelima ili restoranina
 • Poznavanje 2 strana jezika (poželjno ruski i engleski); poznavanje vina; rad sa ribom i morskim plodovima; poznavanje tehnika potrebnih za unapređenje prodaje.
Mjesto rada: Dukley Hotel u Budvi

Pridružite se našem timu!
Pošaljite Vašu radnu biografiju na: 
hr@stratex.me
Rok za prijavu: 
31.05.2023.godine

Dukley Hotels and Resorts