Oglasi za posao

HR Manager (m/ž)

Podgorica, Crna Gora 31. maj 2024.
logo

Montenegro Tourist Service Group

Montenegro Tourist Service Grupacija u okviru koje posluju 15 kompanija iz oblasti turizma, hotelijerstva, ugostiteljstva, digitalnog marketinga, IT razovoja, transporta i usluga, usljed razvoja novih projekata kao i ekspanzije Grupacije, ima otvoreno radno mjesto na poziciji:

HR MANAGER

GLAVNE DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI:
 • Implementacija strategije razvoja ljudskih resursa i zapošljavanja sa rukovodiocima sektora, koji podrazumijevaju neposredna i dugoročna kadrovska rješenja u pogledu broja zaposlenih i njihovih vještina
 • Učešće i implementiranje HR strategije, te kreiranje i ažuriranje politike i procedura vezanih za Grupaciju
 • Rad na razvoju politika o pitanjima kao što su: uslovi rada, jednake mogućnosti, disciplinski postupci, upravljanja odsustvima, poslovno-korporativne procedure
 • Kreiranje i ažuriranje baze potencijalnih saradnika
 • Širenje i održavanje baze kandidata za sve pozicije u okviru Grupacije
 • Izgradnja kvalitetnih odnosa sa zaposlenima i rad na njihovoj motivaciji
 • Razvijanje organizacione kulture koja poštuje i uključuje sve zaposlene
 • Podrška menadžerima i rukovodiocima u izvršavanju svakodnevnih zadataka, kao i unapređenja vještina efikasne komunikacije u okviru timova
 • Kontrolisanje dosijea zaposlenih, provjera kompletnosti i ispravnosti dokumentacije u vezi sa zaposlenima
 • Briga o regularnosti svih administrativnih dokumenata neophodnih za početak angažovanja resursa
 • Briga o mjerama i nivou zadovoljstva zaposlenih i identifikovanje oblasti koje zahtijevaju poboljšanje
 • Rad na unapređenju uspješnosti, motivacije, posvećenosti, lojalnosti i zadovoljstva zaposlenih
 • Razvoj i implementacija performans modela i bonusne politike uvažavajući specifičnosti poslovanja različitih segmenata i mjerljivosti rezultata zaposlenih
 • Mogućnst pružanja obuke i prepoznavanje potreba za istim bazirano na performansama zaposlenih
 • Kompletna koordinacija u procesu zapošljavanja stranaca, organizacija za dobijanje radne dozvole i podrška svih pravno-administrativnih aktivnosti neophodnih za dobijanje radne dozvole
 • Kreiranje i ažuriranje opisa poslova i postavljanje na različite sajtove za oglašavanje
 • Praćenje procesa selekcije i prijave kandidata
 • Regrutovanje i selekcija kandidata korišćenjem različitih HR metoda, a u skladu sa planom zapošljavanja
 • Planiranje i vođenje orjentacije novih zaposlenih s ciljem razumijevanja opisa posla i postizanja pozitivnih stavova prema organizacionim ciljevima 
 • Izrada psiholoških profila zaposlenih i rad na njihovom unapređenju
 • Komunikacija sa višim menadžmentom kompanije u postizanju efikasnosti kompanijskih procesa
 • Osmišljavanje novih pravila i procedura za kvalitetniji rad i razvoj zaposlenih
 • Izrada i implementacija kompanijskih politika i procedura, kao i sprovođenje kaznene politike
 • Organizacija i učestvovanje u disciplinskim postupcima zajedno sa pravnim sektorom, predlog rješenja konfliktnih situacija u domenu ljudskih resursa
 • Posredovanje između menadžmenta i zaposlenih u rješavanju različitih pitanja i problema u vezi sa radom i međuljudskim odnosima
 • Informisanje menadžmenta o svim dešavanjima u vezi sa zaposlenima
 • Praćenje fluktuacije i odsustava, predlaganje mjera za unapređenje
 • Pripreme i koordinacija kampanje vezane za stručno osposobljavanje, priselekcioni proces i logistika vezana za angažovanje prijavljenih visokoškolaca
 • Organizacija učešća i prezentovanje Grupacije na sajmovima zapošljavanja i drugim onlajn i oflajn događajima i konferencijama 
 • Organizacija team building-a i kompanijskih godišnjih događaja 

NEOPHODNA ZNANJA I VJEŠTINE:
 • Visoka stručna sprema, VII1 nivo kvalifikacija iz oblasti ljudskih resursa i slično
 • Minimum 3 godine iskustva iz oblasti korporativnog HR menadžmenta
 • Tečno znanje engleskog jezika (poznavanje još jednog jezika poželjno)
 • Visoko izražena sposobnost efektivne komunikacije i afinitet ka aktivnom slušanju
 • Sposobnost dobre procjene karaktera, taktičnost i izuzetne pregovaračke vještine
 • Pouzdanost, ekstremna orjentisanost na detalje, kao i sposobnost pronalaženja rješenja u najizazovnijim situacijama 
 • Tačnost, ažurnost, sistematičnost i odgovornost
 • Posjedovanje ličnog kredibiliteta, integriteta i pristupačnosti
 • Sposobnost za analizu, tumačenje i objašnjavanje statistika i raznih istraživanja
 • Dobro poznavanje pravnog okvira sa kojim se uređuje zapošljavanje resursa

U NAŠEM TIMU TE OČEKUJU I BENEFITI KOJI ĆE TVOJ POSAO UČINITI JOŠ BOLJIM:
 • Dinamično, pozitivno i kreativno okruženje koje omogućava rast i razvoj u postizanju vaših punih potencijala
 • Mogućnost ugovora na neodređeno vrijeme, dobra zarada i prilika za brzo napredovanje u karijeri bazirano na performansama
 • Kompanija koja prepoznaje i ulaže u razvoj karijere i zadovoljstvo svojih zaposlenih
 • Laptop, mobilni telefon i plan potrošnje u skladu sa politikom kompanije
 • 30% popusta u restoranu Desetka, plaži Kamenovo, hotelu BIP, restoranu Šišarka u Tološkoj šumi, kao i popusti sa brojnim partnerima sa kojima sarađujemo
 • 20% popusta u Supplement House
 • 15% popusta u restoranu Hard Rock Café Podgorica
 • Povlašćene cijene u teretani The Capital Fitness Centar u Atlas Capital Centru
 • Pogodnosti prilikom kupovine avio karata sa našim partnerima, Air Serbia, Turkish Airline
 • Učešće na kompanijskim teambuildinzima

    
Prijave i CV slati najkasnije do 31.05.2024. na adresu careers@booking.me 

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

Montenegro Tourist Service DMC