Ljudski resursi u uslovima kreativnog haosa

16. februar 2017
Zaposli.me
Podijelite

Za  HR Magazin, iz bild studija, piše Aleksandra Saška Bošković - General manager

1. Bild i ljudski resursi - kako je tekla evolucija od male grupe entuzijasta do najvećeg kreativnog studija u Crnoj Gori?

Bild Studio formalno postoji od 2010. godine, dok se sami početak vezuje za projekat Biznis inkubator, koji je pokrenut 2007. godine. Od tada, kada je Bild brojio troje zaposlenih, do danas kad nas ima 53, desile su se brojne kadrovske i organizacione promjene. Osim povećanja broja zaposlenih, bilježimo stabilan rast u prihodima i profitu, kao i konstantno povećanje učešća na lokalnom tržištu. Takođe, od početne usluge izrade veb sajtova i grafičkog dizajna, prerasli smo u full service kreativnu agenciju, koja pruža širok spektar usluga, od razvoja enterprise softvera, mobilnih aplikacija, do hostinga, izrade i održavanja sajtova, UX i UI dizajna, digitalnog marketinga, konsaltinga i treninga itd. Krajem 2015. godine, izašli smo i na inostrano tržište, što nam je omogućilo da dodatno unaprijedimo kadrovsku i organizacionu politiku, kao i da potvrdimo kvalititet usluge koju pružamo. Ono što se nije promijenilo tokom svih ovih godina, jeste posvećenost radu, inovativnost i želja da klijentu pružimo usluge, koje po kvalitetu i poštovanju standarda pariraju uslugama koje pružaju najuspješnije agencije iz naše industrije.

total fotka0

bild. better. together.

2.      Koja su to 3 ključne kompetenecije koje svaki Bildovac treba da posjeduje?

Neutaživa žeđ za znanjem, otvorenost za promjene i strastvenost u onom što rade ili žele da nauče da rade.

3.      Da li su karakter i duh važniji od tehničkih vještina za rad u Bildu?

Od osnivanja do danas, Bild Studio se vodio politikom zapošljavanja kvalitetnih ljudi, na prvom mjestu u pogledu karakternih osobina, a sekundardno po stepenu znanja i vještina. Trendovi u IT industriji se svakodnevno mijenjaju i za rad u takvoj industriji neophodna je spremnost da se konstantno uči i da imate potencijal. Ukoliko ispunjavate prethodne navedene uslove, uz odgovarajuće mentorstvo, vrlo brzo možete savladati osnove i otpočeti rad na komercijalnim projektima, kroz koje ćete neminovno nadograditi znanje. Osim toga, ukoliko imate interesovanja u vidu nekog sporta, muzičke ili kulinarske vještine, avanturista ste, vjerovatno ćete dobiti plus više prilikom prijave za posao, budući da većina Bildovaca učestvuje u raznim kulturnim i sportskim dešavanjima i ima (ili su imali) uspješnu muzičku karijeru.

4.      Upoznati sa činjenicom da Bild ima potpisan memo o saradnji sa gotovo svim visokoškolskim institucijama u Crnoj Gori, na bazi tog iskustva - da li uviđate gep između usvjenog znanja studenta i realnih potreba na tržištu rada? Kako ga premostiti?

Ubrzan rast u broju zaposlenih ne bi bio moguć da smo se oslanjali na kadar, koji je trenutno mahom nedostupan na tržištu rada. Zbog toga, prije dvije godine, paralelno sa potpisivanjem memoranduma o saradnji sa svim univerzitetima, pokrenuli smo sistem tromjesečnih praksi, uz podršku EBRD. Znanje studenata nije prilagođeno zahtjevima tržišta rada, što se postiže praksom, u našem slučaju, radom na konkretnim projektima. Naše prakse su utemeljene na radu sa najboljim studentima, koje nam preporuče profesori sa univerziteta, i koji uspiju da prođu sistemske testove i više krugova intervjua. Tokom trajanja prakse, obezbijeđen je rad sa mentorima, koji imaju višegodišnje profesionalno i akademsko iskustvo. Na kraju prakse radimo evaluaciju rezultata i zapošljavamo najbolje. Na ovaj način, u protekle dvije godine praksu je pohađalo preko 50 praktikanta, od čega smo zaposlili više od dvije trećine, kako u našoj agenciji, tako i u partnerskim firmama. Trenutno učestvujemo u dva projekta, u sklopu kojih edukujemo više od 60 studenata i osnovaca, u oblastima dizajna, marketinga i IT-a. Nedavno, Bild je nagrađen od strane Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje Crne Gore, za doprinos u oblasti unapređenja vještina učenika i studenata.

Velika ljetn

Velika ljetnja praksa u bildu

5.      Kako određujete KPI (key performance indicators) i na bazi istih motivišete kadar?

Bild Studio je projektno orijentisana kompanija, samim tim učinak, odnosno rezultat rada na nekom projektu je važan faktor kada govorimo o performansama nekog zaposlenog. Jednako važni faktori su poštovanje rokova, kvalitet urađenog, odnos prema kolegama, unapređenje poslovnih procesa na nivou tima ili kompanije, inovativan pristup radu, proaktivnost, odgovornost, spremnost da se pomogne članovima tima, unapređenje znanja i tako dalje. Osim materijalnih benefita kojim nagrađujemo zaposlene, podršku pružamo kroz razne vidove edukacije, putovanja i obuka.

6.      Koja je prosječna starost jednog bildovca? Prednosti i mane u kontekstu pomenute informacije?

Prosječna starost na nivou Bilda je 27 godina, dakle najbolje godine mladosti. Prednosti rada sa mladim ljudima su brojne, od ogromnog entuzijazma, posvećenosti radu, želja za isticanjem i učenjem novih stvari, do beskrajne spremnosti na rizik i prihvatanje izazova, lakog i brzog prilagođavanja promjenama, do neograničene fleksibilnosti u radu, koja je neophodna u agencijskim uslovima. Mane kompenzujemo većom količinom rada :), prihvatanjem grešaka i saradnjom i učenjem od ljudi koji imaju višegodišnje iskustvo u biznisu.

7.      Kada bi razgovarali za djetetom od 5 godina, kako bi mu predstavili Bild Studio? :)

Kao mjesto puno fantastičnih ljudi, koji žive u velikoj bijeloj kući, koji bi mogli da ga/je nauče kako da lijepo crta, napravi novu igricu, sa kojim može da igra fudbal, vozi biciklo ili skija ili kuva ili ide na jogu. Beskrajno zabavište sa mnogo kompjutera, dvije mace i čupavim psom, po imenu Šapica. :)

8.      Postoje li neke van-poslovne aktivnosti koje praktikujete? Kako iste utiču na tim?

Van posla, većina Bildovaca se i privatno druži, što mislim da je najveći kompliment korporativnoj kulturi koju njegujemo i potvrda kvaliteta ljudi koje smo okupili. Često organizujemo timska druženja sa ciljem da se bolje upoznamo, zabavimo i uživamo u zajedničkim hobijima. Tim bilding podrazumijeva planinarenje, odlazak na sportska dešavanja, putovanja, konferencije, organizovane večere, razmjene znanja, takmičenja, maratone u igranju igrica i tome slično. Rezultat ovakvih druženja je veći stepen sloge, međusobnog razumijevanja i uvažanja, povećan nivo produktivnosti, kao i izvor brojnih internih šala i anegdota koje se dugo prepričavaju :).

 

9.      Šta je, po vašem mišljenju, neophodno da praktikuje jedna kompanija da bi sačuvala najbolje u svom timu?

Da uvažava rad i zalaganje, kao i specifičnost svakog pojedinca. Da podstiče volju za učenjem i timski rad. Da ulaže, konstantno, u unapređenje znanja i vještina, kroz učešće zaposlenih na konferencijama, seminarima, obukama i kursevima. Da nagrađuje posvećenost i inovativnost  zaposlenih. Da omogući učešće zaposlenih u donošenju odluka, da njeguje dobre međuljudske odnose, kroz podsticanje kooperativnosti i saradnje. Da motiviše zaposlene da predlažu i realizuju nove i bolje načine rada. Da obezbijedi finansijsku sigurnost i stabilnost, kao i osjećaj pripadnosti organizaciji. Da stvori kulturu dijaloga i prihvatanja drugog i drugačijeg. Da učini organizaciju dovoljno fleksibilnom, kako bi se promjene dešavale spontano i sa odobrovanjem od strane zaposlenih. Da zaposleni znaju da mogu da se oslone na pomoć i savjet svojih lidera, ukoliko nijesu u mogućnosti da problem samostalno riješe. Da imaju dobre mentore i izazovne projekte.

Sve ove vrijednosti njegujemo kao kompanija, zbog čega je Bild prepoznat među mladim ljudima kao poželjno mjesto za rad i usavršavanje. I moram istaći, ovakva korporativna kultura nam je omogućila da tokom godina okupimo sjajan tim, sa kojim je zadovoljstvo raditi.

10. Međunarodno tržište - koliko je učešće stranih projekata u portfoliju Bilda i kako se boriti protiv međunarodne konkurencije?

Od 2015. godine, Bild Studio izvozi softver na švedsko tržište. Od početnih 5, sada na razvoju ITSM enterprise softvera radi 20 članova tima, među kojima su sistem arhitekta, UI i UX dizajneri, inženjeri, softver tester, technical writer, marketing stručnjaci itd. Učešće stranih projekata je oko 40% i strateški smo zacrtali, da taj procenat bude blizu 90% u narednih par godina. Velika prednost rada u IT industriji je što ne postoje granice u pogledu toga gdje možete da plasirate vaš kod, dizajn ili marketing usluge. Mana je što ste izloženi konkurenciji na globalnom nivou i način da se izborite je isti kao i sa bilo kojom drugom konkurencijom: kompetitivnom cijenom, kvalitetnim proizvodom, odgovornim pristupom poslu,  profesionalnim timom i poštovanjem rokova i zahtjeva klijenta. Dugoročna saradnja je pristup kojem težimo u radu sa svakim klijentom, uz upoznavanje sa svakim detaljom poslovanja, kako bismo mogli da sugerišemo promjene, koje će u krajnjem doprinijeti boljem poslovanju i povećanju prodaje. Ovakav pristup u radu sa klijentima omogućio nam je stabilno poslovanje tokom godina, kako na lokalnom, tako i na inostranom tržištu.

AB Bild Studio 02 (1)

Bildovci budućnosti :)

11. Bild u 2027 godini?

Nedavno smo osamostalili Hosting sektor u poseban brend, pod nazivom Epikad host, sa ciljem da klijentima pružimo veći stepen samostalnosti prilikom odabira usluga, kao i da im uštedimo vrijeme, i mislim da smo u tome uspjeli. Naša vizija Bilda u 2027. godini je slika uspješne kompanije koja ima preko 100 zaposlenih, koji rade u nezavisnim brendovima, koji pružaju usko specijalizovan set usluga. Dodatno, sistem praksi bih intimno voljela da pretvorimo u ozbiljnu akademiju, koja će do tada brojiti preko 1000 uspješno obučenih praktikanata. Deset godina je kratak period, s obzirom na projekte koje smo planirali da ostvarimo, ali smatram da uz postojeći tim, želju koju imamo i radom, zaista možemo biti jedan od najvećih kreativnih studija u regionu, pa i u Evropi, zašto da ne?

Povezani sadržaji

Upoznajte naše poslodavce

Rade Ljumović (CEO @RLC Montenegro), djeli svoje iskustvo sa Cotrugli Executive MBA programa

  Za #zaposliME HR Magazin, prenosimo intervju sa polaznikom Cotrugli Executive MBA programa, Radetom Ljumovićem. COTRUGLI Business School važi za...

Zaposli.me

07. maj 2018

Upoznajte naše poslodavce

Ljudski resursi u uslovima kreativnog haosa

Za  HR Magazin, iz bild studija, piše Aleksandra Saška Bošković - General manager 1. Bild i ljudski resursi - kako je tekla evolucija od male grupe...

Zaposli.me

16. februar 2017

Upoznajte naše poslodavce

Ljudski resursi u Telekomu - poslovanje i kultura

Autor teksta: Miroslav Miki Janičić, Direktor za ljudske resurse - Crnogorski Telekom Pitanja postavili: zaposli.ME tim Opšta slika HR stanja na domaćem...

Zaposli.me

29. septembar 2016