Oglasi za posao

Prijemni referent servisa

Podgorica, Crna Gora 26. maj 2023.
logo

Mercedes-Benz Ljetopis Automotive

Mercedes-Benz Ljetopis Automotive d.o.o.
raspisuje oglas za pozicije:

 
Prijemni referent servisa

Opis posla:
  • Otvara radne naloge za sve potrebne podatke uz usaglašavanje sa šefom servisa i odgovarajućim sistematskim tehničarem;
  • Vodi knjigu otvorenih radnih naloga sa upisivanjem podataka kao što je dato u prijemu, datuma izlaska kao i brojeva računa;
  • Vodi posebnu knjigu evidencije o predatim radnim nalozima za obradu uz potpis;
  • Prilikom preuzimanja vozila od strane vlasnika, dužan je da popuni obrazac o izlasku vozila i isti priključi uz nalog. Ovo sve mora uraditi uz potpis vlasnika;
  • Dužan je davati sva objašnjenja korisnicima usluga iz djelokruga svog poslovanja koji se odnose na prijem i opravku , završetak i mogućnost obezbjeđenja materijalne problematike uz dogovor sa tehnologom;
  • U pisanoj formi daje šefu dnevne, nedjeljne i mjesečne izvještaje o ulasku i izlasku vozila iz remonta;
  • Za sve unesene podatke u radni nalog direktno je odgovoran. Radni nalog mora biti čitko ispisan sa svim potrebnim podacima;
  • Prilikom otvaranja radnog naloga dužan je obavijestiti stranku o uslovima plaćanja i neposredno po završetku  radnog naloga isti je dužan obračunati ukoliko se radi o gotovinskom plaćanju. Ukoliko se radi o fakturisanju, isti je dužan kompletirati sa trebovanjima materijala i radnim listama;
  • Pri servisiranju vozila u garantnom roku dužan je popuniti kupon za određeni servis i isti zadržati sa potpisom vlasnika, zatim isti predati referentima uz potpis;
  • Radi i sve ostale poslove iz oblasti primopredajnih odjeljenja po usmenom ili pisanom nalogu šefa servisa.

Zahtijevana školska sprema: VSS, VS ili SSS

Radno iskustvo: Min. 1 godina rada na istim ili sličnim pozicijama.

Obavezno znanje stranog engleskog jezika.

Probni rad 3 mjeseca.

Mogućnost napredovanja i usavršavanja u trening centrima Mercedes-Benza.
Svi zainteresovani kandidati mogu poslati CV na ljetopis@ljetopisautomotive.co.me

 

Ljetopis-Automotive d.o.o.